Zpráva

Kultura - legislativa

Související dokumenty

Koncepce podpory kultury na léta 2014 - 2020 (formát doc, velikost 540 kB) Koncepce podpory kultury v Moravskoslezském kraji na období 2014–2020, schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 7/579 ze dne 19. 12. 2013
Program rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji (formát pdf, velikost 326 kB) Program rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji, schválen usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 24/993/1 ze dne 10. 6. 2004
frame-scrollup