Zpráva

Kulturní akce krajského a nadregionálního významu

Kulturní akce krajského a nadregionálního významu jsou Moravskoslezským krajem dlouhodobě podporovány nejen finančně, ale také např. záštitami představitelů Moravskoslezského kraje nad jejich konáním. Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu kraje jsou často rozhodující pro realizaci těchto různorodých akcí a napomáhají k obohacování a rozvoji kulturního a společenského života jak v samotném kraji, tak mimo jeho hranice.

Finanční prostředky jsou určeny na podporu zásadních kulturních projektů a akcí, které se konají v Moravskoslezském kraji a svým významem přesahují jeho hranice i hranice České republiky. Podpora je realizována formou individuálních dotací s výjimkou účelově určeného příspěvku na provoz Těšínskému divadlu Český Těšín, příspěvkové organizaci kraje, na realizaci Festivalu divadel Moravy a Slezska. Převážná část prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na tento účel je rozdělována mezi vybrané tradiční a každoročně se opakující kulturní akce krajského a nadregionálního významu rozhodnutím zastupitelstva kraje, a to na základě předložených žádostí o poskytnutí finančních prostředků.

Projekty podpořené v roce 2020:

frame-scrollup