Zpráva

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Krajská knihovna nabízí pestrou paletu služeb, z nichž základní službou stále zůstávají různé formy výpůjček knihovního fondu. Nově nabízenou službou se stalo elektronické dodávání dokumentů, díky němuž mohou uživatelé získat digitální kopie dokumentů z fondu knihovny nebo Digitální knihovny Moravskoslezského kraje, které jsou chráněny autorským majetkovým právem. Krajská knihovna v současné době zpřístupňuje více než milión dokumentů. Základ knihovního fondu tvoří odborné monografie, seriály, k nimž se řadí všechny tituly českých časopisů, dále kompletní fond českých norem, kartografické a zvukové dokumenty, patentové spisy a další. Fond získaný povinným výtiskem, tj. česká periodika a všechny veřejně přístupné dokumenty vydané v Moravskoslezském kraji, je zde trvale uchováván.

Knihovna vytváří a nakupuje bibliografické a plnotextové databáze, pořizuje licence ke kolekcím e‑knih, digitalizuje vzácné regionální dokumenty a buduje tím významný informační zdroj Digitální knihovnu Moravskoslezského kraje.

Výčet hlavních funkcí krajské knihovny:

 • garant za bibliografické zpracovávání, zpřístupňování a trvalé uchovávání dokumentů publikovaných v Moravskoslezském kraji,
 • centrum Moravskoslezského kraje pro získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování rozsáhlého knihovního fondu,
 • poskytovatel přístupu k českým i zahraničním vzdáleným elektronickým informačním zdrojům,
 • tvůrce a správce Digitální knihovny Moravskoslezského kraje,
 • zařízení sloužící zrakově a sluchově handicapovaným občanům (nabídkou speciálního fondu a služeb),
 • krajské centrum meziknihovních služeb,
 • místo veřejného přístupu k internetu,
 • garant regionálních funkcí knihoven,
 • organizátor mimoškolního vzdělávání knihovníků,
 • partnerská knihovna Goethe-Institutu v Praze,
 • prostor k celoživotnímu vzdělávání občanů.

V oblasti vzdělávání knihovna každoročně připravuje a realizuje řadu vzdělávacích akcí pro stovky účastníků z knihoven Moravskoslezského kraje. Jedná se např. o e-learningové kurzy knihovnického minima, rekvalifikační kurzy a školení s problematikou informačních technologií. Kromě toho nabízí knihovna také řadu vzdělávacích aktivit pro veřejnost, exkurze i prezentace s různými tématy, a to „Za tajemstvím písma a knihy“, „Od rukopisu k digitalizaci“ a nebo „Necituješ, vyletíš, aneb Naučte se citovat!“.

K mimořádným akcím pro veřejnost je možno zařadit účast na Ostravské muzejní noci, při níž knihovna nabídla „Sfárání za vědomostmi“ do skladů knihovního fondu v suterénu Nové radnice, kombinované s ukázkami nejzajímavějších knih. Další zajímavou akcí knihovny byla také účast na Ostravském knižním veletrhu.

Knihovna obdržela v průběhu roku 2013 významné ocenění – umístila se na 1. místě v Anketě společenské odpovědnosti ČR a SR pro rok 2012 v kategorii Veřejný sektor – vzdělávací zařízení.

Digitalizace


Kontakt:

Moravskoslezská vědecká knihovna, příspěvková organizace
Prokešovo náměstí 9
728 00 Ostrava


telefon: 596 118 881
e-mail: msvk@svkos.cz
frame-scrollup