Zpráva

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace je významnou kulturní a vzdělávací institucí  Moravskoslezského kraje. Je veřejnou knihovnou s fondem čítajícím více než 1,2 mil. svazků. Nabízí přístup nejen ke klasickým knižním fondům, ale také k elektronickým zdrojům (databáze, e-knihy), zvukovým dokumentům (hudební CD, audioknihy) či deskovým hrám. Buduje speciální fond pro uživatele se zrakovým a sluchovým znevýhodněním. Speciální pozornost věnuje regionální literatuře – buduje Digitální knihovnu Moravskoslezského kraje, zpracovává regionální retrospektivní bibliografie a publikuje regionální e-knihy a audioknihy. Trvale je zde uchováván fond získaný povinným výtiskem, tj. česká periodika a všechny knihy vydané v Moravskoslezském kraji.

Je garantem regionálních funkcí knihoven a organizátorem vzdělávání knihovníků Moravskoslezského kraje. Jedná se např. o různé rekvalifikační kurzy či školení.

Kromě toho nabízí knihovna také řadu kulturních a vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost. Každoročně pořádá Festival ostravských knihoven (www.festivalostravskychknihoven.cz), účastní se Ostravské muzejní noci, Týdne vědy a techniky AV ČR, Noci vědců apod.


Kontakt:

Moravskoslezská vědecká knihovna, příspěvková organizace
Prokešovo náměstí 1802/9
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava


telefon: 596 118 881-2
e-mail: msvk@svkos.cz

https://www.facebook.com/MoravskoslezskaVedeckaKnihovnaVOstrave/

https://www.instagram.com/msvk.ova/


telefon: 596 118 881
e-mail: msvk@svkos.cz
frame-scrollup