Zpráva

Moravskoslezský kraj a Ostravská univerzita podpoří kreativitu mladých lidí

Moravskoslezský kraj a Ostravská univerzita budou společně pracovat na rozvoji kulturních a kreativních odvětví v regionu. Memorandum o spolupráci v pondělí 17. února podepsali náměstek moravskoslezského hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, rektor Ostravské univerzity Jan Lata a děkan Fakulty umění Ostravské univerzity František Kowolowski.

Prioritou Moravskoslezského kraje je systémová podpora kulturních a kreativních odvětví coby klíčového faktoru pro kulturní a ekonomický rozvoj regionu. Vzhledem k tomu, že Ostravská univerzita svou tvůrčí a vzdělávací činností významně přispívá ke stejnému cíli a podporuje kreativitu mladých lidí, rozhodly se obě strany prostřednictvím memoranda formalizovat svůj společný zájem.

„Dohodli jsme se, že budeme společně pracovat na vzniku a realizaci nového studijního programu na Fakultě umění Ostravské univerzity s názvem Produkce v kulturních a kreativních odvětvích. Podnikneme aktivity, které posílí uplatnitelnost absolventů uměleckých oborů na trhu práce. Chceme také zvýšit prestiž této fakulty jako významné kulturní a vzdělávací instituce nejen na regionální a celostátní úrovni, ale také v zahraničí,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Dodal, že Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem kulturních institucí a pečuje o kulturní památky v regionu, pomůže zapojit odborníky z praxe do výuky nového studijního oboru. „Nabídneme také studentům možnost ověřit si své teoretické znalosti v praxi a pomoc s uplatněním na trhu práce po absolvování školy,“ upřesnil náměstek hejtmana Lukáš Curylo. 

Podle rektora Ostravské univerzity Jana Laty má podpora kulturních a kreativních odvětví významný vliv na celou společnost. „Ne každý si uvědomuje, jaký význam má kultura pro rozvoj společnosti. Jsem hrdý na to, jak významným způsobem Fakulta umění Ostravské univerzity v tomto ohledu přispívá k rozvoji společnosti v kraji a jsem velice rád, že Moravskoslezský kraj tyto potřeby vnímá a podporuje,“ vysvětlil rektor Jan Lata.

 
 

17. února 2020
frame-scrollup