Zpráva

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Sídlem Muzea Beskyd Frýdek-Místek je historická budova frýdeckého zámku. Původně středověký hrad těšínských knížat ze 2. čtvrtiny 14. století byl na konci 15. století výrazně přestavěn a rozšířen. Jeho části jsou zachovány ve východním a jižním křídle zámku. Hrad proměnili na renesanční zámek s jižní terasou a arkádovými chodbami nejspíše Bruntálští z Vrbna na počátku 17. století. Výrazné úpravy a dostavby prováděla také hrabata z Oppersdorfu. Jiří III. z Oppersdorfu vystavěl zámeckou kapli sv. Barbory, nové předzámčí a vyhlídkový gloriet. Jeho syn František Eusebius zámek po velkém požáru roku 1688 opravil, vystavěl novou věž a reprezentativní podobu získal Rytířský sál. Za Pražmů z Bílkova v 18. století dostává zámek dnešní podobu. Bylo vystavěno nové reprezentační schodiště a přebudováno předzámčí. V roce 1797 kupují frýdecké panství Habsburkové, kteří nechali mimo jiné snížit střechy a přebudovat interiér včetně Rytířského sálu, kam umístili galerii erbů. Po roce 1918 byl zámek sídlem správy státních lesů, kdy zde byly byty a kanceláře. Od roku 1960 o zámek pečuje Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, které jej zpřístupnilo veřejnosti. Do vlastnictví Moravskoslezského kraje patří od roku 2003.

Muzeum Beskyd dále nabízí:

 • Seniorgymnázium - Tento projekt umožňuje využití volného času seniorů zajištěním dalšího vzdělávání v široké škále oborů. Účastníci studia se scházejí pravidelně na přednáškách, které vedou zkušení odborníci. Studium je čtyřleté, zakončené závěrečným testem. Absolventi Seniorgymnázia mohou pokračovat v Seniorklubu.
 • Studijní knihovna - Nabízí všem zájemcům o odbornou literaturu více než 33 000 svazků. Knihovní fond zahrnuje především naučnou literaturu se vztahem k regionu Frýdecko-Místecka, popř. severní Moravy a Slezska. Knihovna byla a je budována pro odbornou veřejnost již od roku 1955.
 • Muzejní lekce pro školy - Nabídku přednášek, lekcí, vycházek a exkurzí doplňují studijní výstavy s doprovodnými programy, které jsou určeny převážně školám. Lekce připravují a realizují lektoři ve spolupráci s ostatními odbornými pracovníky muzea (historikem, etnografem, dokumentátorkami aj.). Témata lekcí jsou zaměřena na historii města a kraje, památky a kulturní dědictví, folklór – obyčeje, zvyky, pověsti, dějiny umění, v nabídce jsou také výtvarné a přírodovědné lekce.

Muzeum Beskyd rovněž nabízí služby badatelům, koncerty, přednášky, tématické vycházky a exkurze.

Frýdecký zámek

Frýdecký zámek je sídlem muzea od roku 1960. Sbírku Muzea Beskyd tvoří přes 300 tisíc předmětů přírodovědného a společenskovědního fondu, charakteristického pro oblast Pobeskydí. Její základ vytvořily sbírky dvou samostatných měst Frýdku a Místku, sloučených po druhé světové válce. V současnosti je v muzeu instalováno několik samostatných expozic – "Zámecký okruh" mapuje život šlechty na zámku přibližně na přelomu 18. a 19. století. Prohlídková trasa začíná v Rytířském sále, který je zdoben erbovními obrazy slezské šlechty a pokračuje dalšími reprezentativními interiéry přes vyhlídkovou věžičku zvanou gloriet, zámeckou kapli sv. Barbory a nově zpřístupněnou ledovnu v zámeckém parku. Expozice "Beskydy – příroda a lidé" dokumentuje přírodu a způsob života v regionu, expozice "Frýdek – Mariánské poutní místo" je umístěna v sakristii zámecké kaple, minulost dvou samostatných měst připomíná expozice "Frýdek a Místek", ojedinělý je "Památník Óndry Łysohorského". Ve výstavních síních muzea probíhají celoročně krátkodobé výstavy.

Hrad Hukvaldy

Hrad Hukvaldy, původně středověký obranný hrad,  později sloužící jako správní sídlo hukvaldského panství, se od roku 1762, kdy vyhořel, řadí mezi největší hradní zříceniny na Moravě. Ke zřícenině vede stezka dančí oborou, ve které se nachází památník Lišky Bystroušky, slavné postavy z opery skladatele Leoše Janáčka. Na hradě se v letních měsících, mimo klasických prohlídek zahrnujících návštěvu sklepení, hladomorny a kobek, pořádá řada akcí, mezi něž patří např. Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Svatováclavské slavnosti a Dobývání hradu. V listopadu se zde každoročně koná Ondřejská pouť.

V podzámčí se nachází botanická zahrada a rodný dům Leoše Janáčka.


Kontakty:

 • Frýdecký zámek
  Hluboká 66
  738 01 Frýdek-Místek
  tel.: 558 630 051
  e-mail: info@muzeumbeskyd.com
  Otevírací doba:
  ÚT, ST, PÁ 8:00–12:00, 12:30–16:00
  ČT 8:00–12:00, 12:30–17:00
  SO, NE + státní svátky (1. 5. – 31. 10.) 10:00–17:00
  SO, NE + státní svátky (1. 11. – 30. 4.) 13:00–17:00

 • Hrad Hukvaldy
  739 46 Hukvaldy
  tel.: 731 660 808 (kancelář), 558 699 323 (pokladna)
  e-mail: sprava@hradhukvaldy.eu

frame-scrollup