Zpráva

Muzeum v Bruntále

Muzeum v Bruntále je regionálním muzeem, působícím ve sběrné oblasti Hrubého a Nízkého Jeseníku. Zároveň spravuje nejvýznamnější památkové objekty v okrese Bruntál – zámek Bruntál, hrad Sovinec a kosárnu v Karlovicích ve Slezsku.

Bruntálské muzeum pečuje téměř o 80 tisíc předmětů kulturní povahy – vedle muzejních sbírek (více než 44 tisíc předmětů historických, umělecko-historických, etnografických, lesnických, geologických, zoologických, botanických a staré tisky) i o mobiliární fond zámku Bruntál včetně svozů a zámecké knihovny Bruntál a Sovinec. Kromě 17 stálých expozic pořádá každoročně řadu výstav, komentované prohlídky a další kulturní akce. Významná je také jeho odborná činnost – ediční a publikační, přednášky, besedy a exkurze.

Zámek Bruntál

Bruntálský zámek je znám široké veřejnosti jako sídlo velmistra Řádu německých rytířů. Původně gotický hrad u městských hradeb z 2. poloviny 15. století byl kolem roku 1580 přestavěn pány z Vrbna v renesanční zámek originálního půdorysu tvaru kruhové výseče. Do dnešní barokní podoby byl zámek upraven v letech 1766-1771, kdy již patřil Řádu německých rytířů. V současnosti představuje areál zámku v Bruntále samotný zámek a přírodně krajinářský zámecký park se sallou terenou, městským opevněním a kamennými plastikami. Interiéry zdobené štukami a nástěnnými malbami jsou zařízené původním převážně barokním mobiliárem. Je zde umístěna zámecká obrazárna s díly italských, holandských, vlámských a německých mistrů 16. – 18. století, bohatá zámecká knihovna i knihovna hradu Sovince.

V sálech nejstarší části zámku - v tzv. Starém paláci z 13. století - jsou zpřístupněny dvě stálé muzejní expozice: Příroda Bruntálska a Řemeslo má zlaté dno - řemesla a živnosti bruntálského regionu. Další původně hospodářské prostory (kuchyň, komory, sklady, konírna) v přízemí zámku jsou využívány jako výstavní sály určené k instalaci krátkodobých výstav z vlastních sbírek muzea i sbírek jiných subjektů.

Hrad Sovinec

Hrad byl založen bratry Pavlem a Vokem ze starého moravského rodu Hrutoviců mezi léty 1318, kdy získali lénem od olomouckého biskupa nedalekou ves Křížov, a 1348, kdy se poprvé psali „ze Sovince“ (de Aylnburk). Od 2. poloviny 17. století byl Sovinec hlavní pevností Řádu německých rytířů na panstvích Bruntál a Sovinec. Na přelomu 14. a 15. století Vokův syn Pavlík ze Sovince vybudoval kolem hradního jádra úzký parkán a bylo opevněno předhradí. K dalšímu rozšíření hradu došlo na počátku 16. století za Pňovských ze Sovince, vybudováním nádvoří se dvěma paláci spojenými hradbou, které ve 3. čtvrtině 16. století renesančně upravili páni z Boskovic. V poslední čtvrtině 16. a na počátku 17. století za Vavřince Edera ze Štiavnice a jeho zetě Jana staršího Kobylky z Kobylího byly postaveny objekty purkrabství a nynější 3. hradní brány, opevnění hradu bylo zdokonaleno polygonální dělovou baštou (tzv. Remter), novou hradbou na jihovýchodě, opevněním výběžku nad údolím zvaným Kočičí hlava, a předsunutou osmibokou bateriovou věží (spodní část dnešní věže kostela). V roce 1945 byl hrad zestátněn a v roce 1965 převeden do správy bruntálského okresního muzea.

V rekonstruovaných prostorách hradu – v Jižním paláci, purkrabství, konírnách, tzv. Remteru a v budovách bran - jsou instalovány expozice týkající se historie objektu a hlavní věž hradu slouží jako vyhlídka. Na hradě příležitostně probíhají výstavy, jsou zde pořádány kulturní akce, zejména vystoupení šermířských skupin, divadelních souborů a hudebníků a prezentace tradičních řemesel.

Kosárna v Karlovicích

Podle datace na kabřinci byl objekt postaven v roce 1600, dle jiné literatury byl postaven někdy po roce 1690. V průběhu doby trvání hamrů (1645-1725) patřil objekt ke stavu knížecí Horní hamerní hutě. Po zrušení železáren objekt koupil a zvětšil kosař Jan Michal Hartel, který zde vyráběl drát, kosy a různá jiná nářadí. Následně se areál rozrostl a v roce 1845 se skládal ze zděného objektu kosárny s hrázděnou obytnou částí v patrech, dřevěného mlýna, stájí, stodoly a špýcharu, zděného chléva a kapličky. V roce 1974 areál zakoupilo Okresní vlastivědné muzeum v Bruntále pro rekreaci, ale jeho mimořádné stavební a památkové hodnoty mu předurčily úlohu muzea. Dnes je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, ve správě Muzea v Bruntále a prezentuje se jako muzeum venkovského bydlení a lesnictví.

V kosárně jsou instalovány dvě hlavní expozice, a to expozice lesnictví, která seznamuje se všemi lesnickými činnostmi (pěstováním, ochranou i využitím lesa od minulosti do současnosti), a expozice bydlení, představující rekonstrukci dvou z původně tři domácností od poslední třetiny 19. století. Expozice bydlení zahrnuje v přízemí výměnek se sklepem, v patře domácnost lesníka včetně kuchyně, pracovny, ložnice a pokoje babičky, vybavené mobiliářem a doplňky především z 1. poloviny 20. století. Expozice zemědělského nářadí a náčiní je umístěná ve stodole a prezentuje zemědělské a lesnické pracovní činnosti spojené se životem na vesnici na počátku 20. století. Veřejnosti je přístupný také samostatně stojící zděný chlév.

Vzhledem ke své unikátnosti, jak z hlediska architektonického, tak i dispozičního, byl objekt bývalé kosárny prohlášen v roce 2014 za národní kulturní památku.


Kontakty:

 • Zámek Bruntál
  Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál
  tel.: 554 717 947
  e-mail: info@mubr.cz
  Otevírací doba:
  1. 10. – 30. 4.: ÚT–NE 9:00–16:00 hod.
  1. 5. – 30. 9.: ÚT–NE 9:00–17:00 hod.

 • Kosárna v Karlovicích
  792 23 Karlovice ve Slezsku čp. 146
  tel.: 554 744 077 (rezervace)
  e-mail: kosarna@mubr.cz
  Otevírací doba:
  duben a říjen: ÚT–NE 9:00–16:00 hod.
  1. 5. – 30. 9.: ÚT–NE 9:00–17:00 hod.
  ve státní svátky otevřeno

 • Hrad Sovinec
  793 51 autopošta Břidličná
  tel.: 554 219 863 (rezervace)
  e-mail: sovinec@mubr.cz
  Otevírací doba:
  1. 4. – 31. 10.: ÚT–NE 9:00–17:00 hod.
  1. 11. – 31. 3.: pouze na objednávku
  ve státní svátky otevřeno

frame-scrollup