Zpráva

Nevyužívané památky

  Název kulturní památky (nevyužívaná část) Rejstříkové číslo ÚSKP ČR Obec s rozšířenou působností Obec - část obce
1. zámek č. p. 660 s areálem
je opět částečně využíván k výstavním účelům
46285/8-1529 Bílovec Bílovec
2. zámek s areálem parku a sochami
objekt je v havarijním stavu, na zámek je vydán exekuční příkaz k prodeji
19556/8-1537 Bílovec Bravantice
3. městský dům č. p. 200
objekt je ve špatném stavu, bez jakéhokoliv využití
34511/8-2729 Bruntál Andělská Hora
4. městský dům č. p. 321
objekt je ve špatném stavu, bez jakéhokoliv využití
10292/8-3825 Bruntál Horní Benešov
5. měšťanský dům č. p. 58
objekt je ve velmi špatném stavu a bez jakéhokoliv využití
27907/8-2313 Frýdek-Místek Brušperk
6. městský dům č. p. 52
objekt je ve velmi špatném stavu; obnova a nové využití je už delší dobu avizováno pouze formálně
20360/8-2884 Frýdek-Místek Frýdek
7. areál bývalého zámečku č. p. 1 (zámeček)
objekt v havarijním stavu
21349/8-2614 Frýdek-Místek Hukvaldy
8. bývalý panský pivovar
objekt je ve velmi špatném stavu a bez jakéhokoliv využití
23245/8-709 Frýdek-Místek Hukvaldy
9. klášter alžbětinek č. p. 52 s klášterním kostelem
objekt celkově v poměrně dobrém stavu, vyskytují se však problémy se zemní vlhkostí; část využita k bydlení
33281/8-2339 Jablunkov Jablunkov
10. areál jámy AUSTRIA/Barbora/1. máj.
areál po stavební stránce zabezpečen, část využita; areál nabízen k prodeji či pronájmu
49082/8-4012 Karviná Karviná-Doly
11. dům č. p. 111 s areálem
objekt ve špatném stavu, postupně zaniká
36423/8-2230 Krnov Město Albrechtice-Hynčice
12. vila Jana Hückela č. p. 856
objekt ve špatném stavebně technickém stavu, město plánuje obnovu
10576/8-3888 Nový Jičín Nový Jičín
13. vila Augusta Hückela č. p. 857
objekt ve špatném stavebně technickém stavu, město plánuje obnovu
10575/8-3887 Nový Jičín Nový Jičín
14. kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa (klášter)
objekt stavebně zabezpečen, připravuje se celková obnova
37082/8-1563 Odry Fulnek
15. měnírna elektrického proudu č. p. 183
objekt v současné době není využíván
34912/8-3079 Opava Opava
16. zámek s areálem (ovčín)
objekt byl nedávno stavebně zajištěn, avšak momentálně není nijak využíván
14186/8-1464 Opava Raduň
17. areál větrné jámy č. 3 dolu Jan Šverma
objekt stavebně zabezpečen
12472/8-3486 Ostrava Ostrava-Mariánské Hory
18. městská jatka
areál nejnutnějším způsobem zabezpečen před nepříznivými klimatickými vlivy, ale není využíván; předpokládá se využití pro městskou galarii
13005/8-3056 Ostrava Ostrava-Moravská Ostrava
19. východní remíza ČSD (vodárenská věž, výtopna, točna)
objekt stavebně zabezpečen a částečně obnoven, výtopna částečně pronajímána
12190/8-3287 Ostrava Ostrava-Moravská Ostrava
20. areál jámy Terezie (důl Petr Bezruč)
areál po stavební stránce zabezpečen
12580/8-3523 Ostrava Ostrava-slezská Ostrava
21. farní kostel Nejsvětější Trojice s areálem
objekt ve špatném stavu, bez pravidelného využití
21539/8-92 Krnov Janov
22. zámek č. p. 10 s areálem
objekt nejnutnějším způsobem zabezpečen, v současnosti se připravuje obnova
42153/8-93 Rýmařov Rýmařov-Janovice
23. kostel sv. Michaela Archanděla
objekt stabilizován, bez pravidelného využití
34300/8-100 Rýmařov Jiříkov
24. zámek č. p. 27 s areálem
v poslední době byla provedena částečná obnova, avšak momentálně chybí využití, zámek je nabízen k prodeji
15117/8-660 Třinec Hnojník
25. soubor věcí bývalých lázní Jánské Koupele
areál je ve špatném stavu, prováděny jsou pouze nejnutnější udržovací práce a je nabízen k prodeji
101386 Vítkov Staré Těchanovice

Poznámka: V prvním sloupci pokud je uveden název nevyužívané kulturní památky bez textu v závorce, znamená to, že je nevyužívaná celá kulturní památky či její většina, jinak je nevyužívaná část uvedená v závorce.

frame-scrollup