Zpráva

Památková péče - legislativa

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 1/2005 Sb., č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb. podle právního stavu s účinností ke dni 1. ledna 2014 a doplněný výběrem z judikatury ke dni 25. únoru 2013

Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn (formát pdf, velikost 510 kB)

Vyhláška ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
změněna vyhláškami: č. 139/1999 Sb. a č.538/2002 Sb.

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
změněn zákony: č. 122/2000 Sb., č. 80/2004 Sb, č. 281/2009 Sb. a č. 142/2012 Sb.

Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005, schválená usnesením vlády ze dne 22. 4. 1998 č. 278

Koncepce podpory státní památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010 až 2013, schválená usnesením rady kraje ze dne 21. 4. 2010 č. 53/2942

Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010 až 2013 (formát PDF; velikost 269 kB)
Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010 až 2013 (formát MS Word; velikost 445 kB)

Legislativní předpisy upravující vyhlášení památkových rezervací a památkových zón na území Moravskoslezského kraje

Výnos ministra kultury ČSR č. j. 8372/69-II/2
(ke stažení ve formátu PDF)
Štramberk
Výnos ministra kultury ČSR č. j. 16 417/87-VI/1
(ke stažení ve formátu PDF)
Nový Jičín
Nařízení vlády ČR č. 54/1989
(ke stažení ve formátu PDF)
Příbor
Vyhláška ministerstva kultury ČR č. 476/1992
(ke stažení ve formátu PDF)
Bílovec, Bruntál, Brušperk, Frýdek, Místek, Fulnek, Hlučín, Karviná, Odry, Opava, Ostrava – Moravská Ostrava
Vyhláška ministerstva kultury ČR č. 249/1995
(ke stažení ve formátu PDF)
Komorní Lhotka, Malá Morávka, Stará Ves – Žďárský potok
Nařízení vlády ČR č. 127/1995
(ke stažení ve formátu PDF)
Heřmanovice, Lipina
Vyhláška ministerstva kultury ČR č. 108/2003
(ke stažení ve formátu PDF)
Budišov nad Budišovkou, Frenštát pod Radhoštěm, Hradec nad Moravicí, Ostrava – Poruba, Ostrava – Přívoz, Ostrava – Vítkovice, Rýmařov
Vyhláška č. 413/2004 Sb.
(ke stažení ve formátu PDF)
Karlova studánka, Petrovice a Piskořov

Právně závazné znění zákonů se nachází pouze ve Sbírce zákonů.

frame-scrollup