Zpráva

Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru

Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru je zaměřena na spolufinancování provozních nákladů těchto subjektů za příslušný kalendářní rok z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Jedná se o finanční podporu Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o., Divadla loutek Ostrava, Janáčkovy filharmonie Ostrava, Komorní scény Aréna, Národního divadla moravskoslezského a Slezského divadla Opava. Od roku 2019 je podporováno na základě žádosti o dotaci profesionální divadlo Divadlo Mír.

Uvedený systém podpory se netýká Těšínského divadla Český Těšín, které je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a jehož provozní náklady jsou přímo kryty Moravskoslezským krajem formou příspěvku na provoz.

Přehled profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestr v Moravskoslezském kraji

Schválená dotace v roce 2020
Název Schválená dotace (v Kč)
Divadelní společnost Petra Bezruče s.r.o. 738.000
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace 1.193.000
Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 1.335.000
Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 128.000
Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace 1.292.000
Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace 1.190.136
Elieva s.r.o. (Divadlo Mír) 1.500.000
CELKEM 7.376.136
Výše dotace vyčleněná na podporu profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v letech 2004-2019
Rok Celková výše dotace (v Kč)
2004 4. 653.000
2005 4.790.000
2006 4.800.000
2007 4.800.000
2008 4.950.000
2009 5.148.000
2010 5.148.000
2011 5.150.000
2012 5.000.000
2013 5.000.000
2014 5.100.000
2015 5.000.000
2016 5.200.000
2017 7.400.000
2018 8.150.000
2019 9.385.000
frame-scrollup