Zpráva

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí

Výsledky dotačního řízení Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na rok 2020 zde.

Rada kraje na své schůzi dne 7. 10. 2019 usnesením č. 71/6450 schválila následující podmínky dotačního programu "Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020".

Lhůta pro podávání žádostí byla do 6. 1. 2020.

Dotační program „Program obnovy nemovitých kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji“, realizovaný již od roku 2004, bývá každoročně vyhlašován radou kraje a je zaměřen na podporu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. Finanční podpora je určena vlastníkům památek, které jsou ve špatném technickém stavu a jsou zpřístupněny či prezentovány veřejnosti za účelem kulturního, vzdělávacího, turistického nebo náboženského využití. O finanční podporu na obnovu památek z dotačního programu se mohou ucházet pouze vlastníci kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky nebo majitelé nemovitostí nacházejících se na území památkových zón či památkových rezervací v Moravskoslezském kraji. Dotaci lze poskytnout nejen na opravu chátrajících historických budov, ale také na restaurování vzácných výtvarných děl jako jsou např. sochy nebo obrazy. Podpora je určena mimo jiné těm vlastníkům památek, kteří nemohou z vlastních zdrojů uhradit veškeré náklady spojené s opravami.

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Výsledky dotačního řízení Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK na rok 2018

Výsledky dotačního řízení Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK na rok 2017

Výsledky dotačního řízení Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK na rok 2016

frame-scrollup