Zpráva

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020

Dvouletý dotační program Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020 je finančním nástrojem účinnější péče o nejvýznamnější část hmotného kulturního dědictví regionu a je zaměřen na podporu obnovy kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. Finanční podpora je určena vlastníkům památek nadregionálního významu a národních kulturních památek, které jsou ve špatném technickém stavu, mají zásadní význam pro charakter Moravskoslezského kraje a jsou zpřístupněny či prezentovány veřejnosti za účelem kulturního, vzdělávacího, turistického, náboženského nebo jiného veřejně prospěšného využití.

Více informací o dotačním programu najdete zde.

Výsledky dotačního řízení Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020

frame-scrollup