Zpráva

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin

VYHLÁŠEN Program podpory aktivit příslušníku národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021

Rada kraje na své schůzi dne 21. 9. 2020 usnesením č. 96/8424 schválila podmínky dotačního programu "Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021".

Lhůta pro podávání žádostí je od 9. 11. 2020 do 27. 11. 2020.

Konzultace k programu proběhnou od 19. 10. 2020 do 3. 11. 2020 VŽDY v pondělí a úterý od 9:00 do 11:00 hodin pouze telefonickou formou.

Účelem realizace vyhlášeného dotačního programu je podpořit činnosti zaměřené na udržení aktivit a tradic příslušníků národnostních menšin, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje, jako součást plnění povinnosti podle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány peněžní prostředky na podporu projektů zaměřených na:

 • Umělecké aktivity s národnostní tématikou
  • festivaly a přehlídky regionálního významu
  • významné koncerty a představení
 • Kulturně – vzdělávací a výchovné aktivity
  • multikulturní a integrační výchovně – vzdělávací aktivity
  • odborné semináře, konference a přednášky s národnostní tématikou
  • podpora aktivit zaměřených na připomenutí událostí historického významu ve vztahu k národnostním menšinám

Prioritami Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020 jsou zejména:

 • jedinečnost a aktuálnost předkládaných projektů,
 • význam realizace projektu jako integračního prvku vytvářejícího kulturní společenství regionů kraje,
 • obohacování kulturního života Moravskoslezského kraje kulturou národnostních menšin,
 • význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje,
 • přínos realizace projektu pro občany Moravskoslezského kraje,
 • přínos realizace projektu pro vyhledávání a výchovu mladých talentů,
 • počet účastníků, kterým je aktivita nebo akce určena,
 • trvalost přínosu realizace projektu.

Výsledky dotačního programu v předchozích letech

frame-scrollup