Zpráva

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020

Dotační program na rok 2020 vyhlášen!

Rada kraje na své schůzi dne 7. 10. 2019 usnesením č. 71/6452 schválila podmínky dotačního programu "Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin na území Moravskoslezského kraje na rok 2020".

Lhůta pro podávání žádostí je od 00:00 hodin 12. 11. 2019 do 23:59 hodin 29. 11. 2019.

Zájemci o dotaci mohou v případě nejasností využít do 7. listopadu 2019 konzultační hodiny.

Účelem realizace vyhlášeného dotačního programu je podpořit činnosti zaměřené na udržení aktivit a tradic příslušníků národnostních menšin, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje, jako součást plnění povinnosti podle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány peněžní prostředky na podporu projektů zaměřených na:

 • Umělecké aktivity s národnostní tématikou
  • festivaly a přehlídky regionálního významu
  • významné koncerty a představení
 • Kulturně – vzdělávací a výchovné aktivity
  • multikulturní a integrační výchovně – vzdělávací aktivity
  • odborné semináře, konference a přednášky s národnostní tématikou
  • podpora aktivit zaměřených na připomenutí událostí historického významu ve vztahu k národnostním menšinám

Prioritami Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020 jsou zejména:

 • jedinečnost a aktuálnost předkládaných projektů,
 • význam realizace projektu jako integračního prvku vytvářejícího kulturní společenství regionů kraje,
 • obohacování kulturního života Moravskoslezského kraje kulturou národnostních menšin,
 • význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje,
 • přínos realizace projektu pro občany Moravskoslezského kraje,
 • přínos realizace projektu pro vyhledávání a výchovu mladých talentů,
 • počet účastníků, kterým je aktivita nebo akce určena,
 • trvalost přínosu realizace projektu.

Výsledky dotačního programu v předchozích letech

frame-scrollup