Zpráva

Program podpory aktivit v oblasti kultury

Účelem předmětného programu, který každoročně vyhlašuje rada kraje, je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených s realizací projektů subjekty, působícími v oblasti kultury jako součást zákonného plnění podle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Za podpory dotačního programu lze umožnit realizaci tradičních akcí i jedinečných projektů, které přispívají k rozvoji kulturního života v našem regionu a které by bez této podpory nemohly být uskutečněny. Podporovány jsou nejrůznější aktivity na celém území kraje, a to přes tzv. živou kulturu, výstavní činnost až po literární a audiovizuální činnost.

K prioritám programu patří mimo jiné přínos realizace projektu pro občany kraje, přínos avizované akce pro vyhledávání a výchovu mladých talentů, také návaznost projektu na celorepubliková kola soutěží a přehlídek v různých oblastech kultury. Jedním z hodnotících kritérií projektů je také jejich přínos k uchování, popularizaci a rozvoji kulturního dědictví a tradic a  rovněž jejich přínos k rozšíření kulturního využití některé památky, příp. památek Moravskoslezského kraje. Významným aspektem hodnocení v rámci programu je rovněž integrační prvek vytvářející kulturní společenství regionů i jednotlivých lokalit kraje.

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Výsledky dotačního řízení Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018

Výsledky dotačního řízení Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017

Výsledky dotačního řízení Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016

frame-scrollup