Zpráva

Program podpory aktivit v oblasti kultury

Výsledky dotačního řízení Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2020 naleznete zde

Rada kraje na své schůzi dne 7. 10. 2019 usnesením č. 71/6453 schválila podmínky dotačního programu "Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020".

Lhůta pro podávání žádostí byla do 3. 12. 2019.

Účelem předmětného programu, který každoročně vyhlašuje rada kraje, je podpora MSK subjektů realizující kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů (hudby, tance, divadla, folklóru, uměleckých řemesel a výtvarného umění. jako součást zákonného plnění podle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Za podpory dotačního programu lze umožnit realizaci tradičních akcí i jedinečných projektů, které přispívají k rozvoji kulturního života v našem regionu a které by bez této podpory nemohly být uskutečněny. Podporovány jsou nejrůznější aktivity na celém území kraje, a to přes tzv. živou kulturu, výstavní činnost až po tradiční lidovou kulturu a řemesla.

K prioritám programu patří mimo jiné zvýšení povědomí o Moravskoslezském kraji jako o kraji kulturním, uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic a podpora umělců z Moravskoslezského kraje.

Výsledky dotačního řízení Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019

Výsledky dotačního řízení Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018

Výsledky dotačního řízení Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017

Výsledky dotačního řízení Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016

frame-scrollup