Zpráva

Projekty spolufinancované ze zdrojů EU

Muzeum automobilů TATRA

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit veřejnosti kompletní sbírku mapující historii podniku Tatra a vývoj automobilového průmyslu formou vizuálně, uživatelsky a odborně atraktivní expozice. Současně dojde k zefektivnění ochrany cenných exponátů a sbírkových předmětů. Bude zřízena nová pobočka Muzea Novojičínska – Muzeum automobilů Tatra, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, a to rekonstrukcí průmyslového objektu v Areálu Tatry v Kopřivnici.

NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny“

Cílem projektu je revitalizace a záchrana významného historického objektu areálu Zámku Bruntál "saly terreny". Dále také revitalizace části historické zahrady v rámci NKP, vybudování zázemí pro návštěvníky a vybudování nové samostatné expozice lapidária (v zimě také oranžerie).

Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum

Cílem je obnova národní kulturní památky, zajištění její provozní nezávislosti a rekonstrukce interiéru objektu včetně nových expozic. Dojde rovněž k rekonstrukci a úpravám exteriéru, jejichž součástí bude také zajištění bezbariérovosti památníku.

Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska

Hlavními cíli projektu jsou rekonstrukce nevyužívané historické budovy Muzea Těšínska a její využití pro vybudování zcela nových tematických expozic a představení mnohých dosud neprezentovaných sbírkových předmětů. Zároveň dojde k ulehčení stávajícím depozitárním prostorům, zrestaurování a následnému vystavení dalších, veřejnosti dosud skrytých exponátů.

Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost

Cílem projektu je zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím zpřístupnění či zefektivnění podsbírkových fondů Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace. Podsbírky a mobilní fondy budou veřejnosti prezentovány v rámci nových expozic v Zámku Nová Horka.

Realizací projektu budou zpřístupněny následující expozice:

  1. Salla Terrena
  2. Expozice přírodovědy "Živá příroda PR Kotvice"
  3. Expozice historie zámku Nová Horka a hraběcího rodu Vetter von der Lilie
  4. Expozice církevního umění Nová Horka - zámecká kaple
  5. Expozice zámecké grafiky
  6. Expozice starých tisků a zámecká knihovna

Dále budou realizovány depozitáře:

  1. Depozitář entomologie
  2. Depozitář nábytku
frame-scrollup