Zpráva

Projekty spolufinancované ze zdrojů EU

Archeopark Chotěbuz

V dubnu 2016 byl úspěšně ukončen projekt "Archeopark Chotěbuz – 2. část“, který navázal na předchozí první etapu výstavby Archeoparku, jehož cílem byla výstavba vstupního objektu v rámci rozsáhlého komplexu hradiska tak, aby došlo k rozšíření a zkvalitnění návštěvnického provozu, vytvoření zázemí pro návštěvníky i zaměstnance, rozšíření expozice v akropoli hradiště, zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb díky vnitřní expozici, rozšíření edukativní činnosti a prodloužení návštěvnické sezóny. Vstupní budova byla veřejnosti otevřena dne 30. 4. 2016.

Hrad Sovinec

V letech 2014 - 2015 byl Moravskoslezským krajem z prostředků ROP NUTS II Moravskoslezsko realizován projekt "HRAD SOVINEC - Zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby ", jehož cílem bylo zatraktivnit a zvýšit konkurenceschopnost hradu. Projekt byl zaměřen na zpevnění a stabilizaci hradního opevnění a zpřístupnění podzemní chodby. Díky jeho realizaci vznikla nová návštěvnická trasa, zahrnující hradní příkop a část jedinečné podzemní chodby vedoucí k vysunuté hlásce Lichtenštejnce, která je veřejnosti přístupná od 2. dubna 2016.

Digitalizace knihovního fondu Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj v zájmu záchrany, ochrany a zpřístupnění významných dokumentů z oblasti knižních fondů, které mají vazbu na zdejší historii a kulturu, realizuje projekt Digitalizace a ukládání dat (E‑Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)), v rámci něhož jsou v období 10/2012 – 10/2013 digitalizovány významné dokumenty vztahující se k Moravskoslezskému kraji, zejm. k jeho historii, kultuře, ekonomii, apod. Proces digitalizace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Doba udržitelnosti projektu je do 31. 12. 2020.

frame-scrollup