Zpráva

Regionální funkce knihoven

Regionální funkce knihoven jsou odborné knihovnické činnosti uvedené v zákoně č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informační služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v Moravskoslezském kraji specifikované v dokumentu .

Financování regionálních funkcí knihoven je dle knihovního zákona povinností jednotlivých krajů. V Moravskoslezském kraji je tato povinnost plněna prostřednictvím dotací z rozpočtu kraje, jejichž příjemci jsou knihovny, které Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) pověřila výkonem regionálních funkcí a rovněž MSVK. Vlastní výkon regionálních funkcí se děje formou poskytnutí služby, přičemž tuto službu poskytují pověřené knihovny ostatním knihovnám v kraji, se kterými mají uzavřeny smlouvy o poskytování těchto služeb.

Dotace na výkon regionálních funkcí z rozpočtu Moravskoslezského kraje je určena k úhradě osobních, provozních a ostatních nákladů, které vznikly knihovnám pověřeným výkonem regionálních funkcí v souvislosti s tímto pověřením a na nákup výměnných knihovních fondů.

Instituce, zajišťující regionální funkce knihoven:

Rozdělení dotace pro rok 2020
Název knihovny Dotace v Kč
Městská knihovna Bruntál 1.926.000
Město Brušperk 367.000
Místní knihovna Dobrá 203.000
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1.163.000
Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace 305.000
Městská knihovna Havířov 1.032.000
Obec Holasovice 560.000
Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace 549.000
Regionální knihovna Karviná 1.366.000
Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace 3.153.000
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace 2.104.000
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace 932.000
Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 1.206.000
Město Vítkov 414.000
Městská knihovna Vratimov, příspěvková organizace 220.000
CELKEM 15.500.000
Dotace vyčleněné na zajištění regionálních funkcí knihoven v letech 2005 - 2018
Rok Dotace v Kč
2005 12.569.000
2006 12.812.000
2007 12.812.000
2008 13.194.000
2009 13.723.000
2010 13.723.000
2011 13.723.000
2012 14.135.000
2013 14.135.000
2014 14.400.000
2015 14.400.000
2016 15.500.000
2017 14.900.000
2018 15.200.000
frame-scrollup