Zpráva

Seznam schválených žadatelů na poskytnutí dotací: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v kraji na rok 2012

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 29. 2. 2012 usnesením č. 23/2005 rozhodlo o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Pořadí Evid. číslo Název žadatele Právní forma žadatele IČ/datum narození Název projektu Požadavek o dotaci v Kč Požadavek o dotaci v Kč zaokrouhleno Schválená dotace v Kč Celkové uznatelné náklady projektu (CUN) v Kč Procento spoluúčasti dotace na CUN Doba realizace projektu
1 48/OKP12 Římskokatolická farnost Panny Marie Opava evidovaná právnická osoba 47810491 Obnova režného zdiva fasády opěrného pilíře na jihovýchodní straně presbytáře včetně jeho statického zabezpečení 350 000 350 000 350 000 911 002 38,42 % 1. 1. - 30.11.2012
2 09/OKP12 Římskokatolická farnost Sosnová evidovaná právnická osoba 62352628 Obnova kostela sv. Kateřiny v Sosnové 280 000 280 000 280 000 3 943 968 7,10 % 1. 1. - 30. 11. 2012
3 14/OKP12 Město Kravaře obec 00300292 Výměna vstupních dveří na Zámku Kravaře 113 800 113 800 113 800 227 782 49,96 % 1. 1. - 30. 11. 2012
4 16/OKP12 Římskokatolická farnost Hlučín evidovaná právnická osoba 47810386 Oprava krovu, stropů a střechy fary v Hlučíně 350 000 350 000 350 000 800 000 43,75 % 1. 1. - 30. 11. 2012
5 19/OKP12 Obec Radkov obec 00635383 Obnova historických kachlových kamen v objektu fary v Radkově 102 700 102 700 102 700 205 500 49,98 % 1. 1. - 30. 11. 2012
6 25/OKP12 Epanastatis Prusalis fyzická osoba podnikající 10630040 Generální oprava střechy hlavní budovy zámku Poruba 350 000 350 000 350 000 800 000 43,75 % 1. 1. - 30. 11. 2012
7 28/OKP12 Římskokatolická farnost Hošťálkovy evidovaná právnická osoba 69594392 Záchrana kostela sv. Michala v Hošťálkovech 290 000 290 000 290 000 689 676 42,05 % 1. 1. - 30. 11. 2012
8 31/OKP12 Římskokatolická farnost Fulnek evidovaná právnická osoba 45214956 Restaurování varhan kostela sv. Petra a Pavla ve Fulneku-Děrném 350 000 350 000 350 000 1 021 440 34,27 % 1. 1. - 30. 11. 2012
9 32/OKP12 Římskokatolická farnost Šenov u Ostravy evidovaná právnická osoba 60801948 Obnova střechy kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově 300 000 300 000 300 000 3 346 052 8,97 % 1. 1. - 30. 11. 2012
10 39/OKP12 Obec Mosty u Jablunkova obec 00296953 Jablunkovské šance - Odstranění dřevin údržba zelených ploch 62 000 62 000 62 000 124 000 50,00 % 1. 1. - 30. 11. 2012
11 12/OKP12 Římskokatolická farnost Petrovice u Krnova evidovaná právnická osoba 69594431 Záchrana kostela sv. Rocha v Petrovicích 350 000 350 000 350 000 5 189 838 6,74 % 1. 1. - 30. 11. 2012
12 13/OKP12 Římskokatolická farnost Nové Lublice evidovaná právnická osoba 69987271 Obnova kostela Nejsvětější Trojice v Nových Lublicích 290 000 290 000 290 000 4 345 090 6,67 % 1. 1. - 30. 11. 2012
13 26/OKP12 Římskokatolická farnost Dolní Lutyně evidovaná právnická osoba 48427195 Výměna okenních žaluzií ve zvonové části věže farního kostela sv. Jana Křtitele v Dolní Lutyni 122 500 122 500 122 500 245 000 50,00 % 1. 1. - 30. 11. 2012
14 29/OKP12 Římskokatolická farnost Orlová evidovaná právnická osoba 68899050 Dokončení záchrany kostela Narození Panny Marie v Orlové 350 000 350 000 350 000 1 907 914 18,34 % 1. 1. - 30. 11. 2012
15 30/OKP12 Římskokatolická farnost Andělská Hora ve Slezsku evidovaná právnická osoba 66185157 Záchrana kostela Narození Panny Marie v Andělské Hoře 300 000 300 000 300 000 5 147 115 5,83 % 1. 1. - 30. 11. 2012
16 40/OKP12 Obec Bartošovice obec 00297721 Výměna oken na budově zámku v Bartošovicích 169 800 169 800 169 800 339 751 49,98 % 1. 1. - 30. 11. 2012
17 01/OKP12 Město Brušperk obec 00296538 Kaple sv. Jana a Pavla, mučedníků - Brušperk 74 500 74 500 74 500 149 162 49,95 % 1. 1. - 30. 11. 2012
18 03/OKP12 Město Jablunkov obec 00296759 Oprava a výměna oken na Radnici čp. 144, Jablunkov - III. etapa 350 000 350 000 350 000 771 926 45,34 % 1. 1. - 30. 11. 2012
19 10/OKP12 Římskokatolická farnost Jistebník evidovaná právnická osoba 64125807 Pokračování v celkové obnově střechy kostela sv. Petra a Pavla v Jistebníku 350 000 350 000 350 000 781 084 44,81 % 1. 1. - 30. 11. 2012
20 18/OKP12 Obec Jezdkovice obec 00849952 Stavební úpravy prostoru schodiště zámku Jezdkovice 325 700 325 700 325 700 651 832 49,97 % 1. 1. - 30. 11. 2012
21 15/OKP12 Obec Háj ve Slezsku obec 00300021 Obnova artefaktů památníku revolučních tradic na Ostré Hůrce 122 800 122 800 122 800 245 600 50,00 % 1. 1. - 30. 11. 2012
22 35/OKP12 Město Bohumín obec 00297569 Radnice města Bohumín, výměna střešní krytiny část F 350 000 350 000 146 200 819 859 42,69 % 1. 1. - 30. 11. 2012
frame-scrollup