Zpráva

Skvosty jezer a hor / Vodní tisk o Západním jezeře

Výstava vodního tisku o západním jezeře ...

6.8. – 15.9. 2018
Multifunkční aula Gong, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

Moravskoslezský kraj se dále mění. Již dlouho není územím zastrčeným kdesi na východě republiky, o kterém se ví nanejvýš v souvislosti s těžkým průmyslem, ale je sebevědomým regionem s bohatým kulturním životem a četnými přátelskými vazbami s regiony celého světa.
O tom svědčí i výstava vodotisků nazvaná Skvosty jezer a hor / Vodní tisk o Západním jezeře, která se bude konat ve dnech 6. srpna až 15. září v Multifukční aule Gong v Dolních Vítkovicích v Ostravě pod záštitou Lukáše Curyla, 1. náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje.
Z iniciativy Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze a za podpory Odboru kultury province Če-ťiang Čínské lidové republiky a Moravskoslezského kraje ji připravilo Muzeum umění provincie Če-ťiang.

Od okamžiku, kdy měl svět – díky summitu G20, který se v roce 2016 konal v Chang-čou, hlavním městě čínské provincie Če-ťiang – možnost spatřit obraz novodobé Číny, přilákalo město Chang-čou pozornost celého světa díky svému temperamentu a své živočišnosti, neboť se prezentovalo jako město, které je „novátorské, živé, propojené a všezahrnující“. Provincie Če-ťiang, která si co do hojnosti přírodních krás nijak nezadá s Českou republikou, je proslulá nádhernou přírodou, ekonomickou prosperitou a kulturní diverzitou. Obyvatelé provincie Če-ťiang, pyšnící se poetickou krajinou obklopenou impozantním horstvem a oplývající spoustou jezer, považují za duši provincie Západní jezero, které je jako světové kulturní dědictví spojuje s dávnými dynastiemi. Západní jezero bylo navíc také motivem a předlohou pro malby, jež jsou k vidění na výstavě pojmenované „Skvosty jezer a hor / Vodní tisk o Západním jezeře“.
Název této výstavy vychází z původního názvu souboru poém a obrazů s motivem Západního jezera pocházejícího z období pozdní dynastie Ming. Slovo „jezero“ zde zastupuje Západní jezero a slovo „hory“ se vztahuje na horu Wu u Západního jezera, které obdivují turisté z Číny i zahraničí. Před deseti lety začalo Muzeum umění provincie Če-ťiang realizovat svou koncepci „harmonické koexistence hor a vodstva“. V historii Číny má Chang-čou, hlavní město provincie Če-ťiang, nepominutelný význam a je jedním z míst, která se pyšní nejsofistikovanějšími technikami vodního tisku a díly nejvyšší kvality. Vztah města Chang-čou k technice vodního tisku trvá již více než tisíc let. Na první pohled jde o malou, tematicky pojatou výstavu. Při hlubším pohledu nejde jen o oslavu tvůrců a dědictví úžasných tradic a kultury čínského národa. Výstava odráží způsob, jakým současní umělci vnímají a zkoumají moudrost Východu reprezentovanou „vodní kulturou“.
Vodní element je základem kultury Východu – nese v sobě esenci ducha čínské kultury. Voda je totiž v čínské kultuře symbolem obklopení, klidu a tiché vytrvalosti. Použitím vody jako média pro uměleckou tvorbu, na rozdíl od oleje, který se při technice tisku používá na Západě, Čína ve svých dílech uctívá estetiku čistoty, mírnosti a života, který voda přináší. Vodní tisk zrcadlí důvěrnou znalost různých aspektů našeho sociálního života a je živou interpretací toho, jak „vodní kultura“ utvářela ducha čínského národa během procesu jeho zrání a vývoje.
Právě nyní se nesmírně těšíme na nový rozměr mezinárodní výměny na poli umění, v jejímž rámci zastává technika tisku roli nadnárodního uměleckého jazyka oslavujícího vodu jako věčný zdroj ducha a inspirace. Ačkoliv je Česká republika od Číny vzdálena tisíce mil, doufáme, že tato výstava bude v českém publiku evokovat harmonický půvab překračující hranice i kulturní rozdíly – podobně jako imaginární splynutí vod Západního jezera v provincii Če-ťiang a české Vltavy. Tato výstava nabízí možnost podpořit vztah mezi dvěma zeměmi a mezi jejich obyvateli, kteří si uvědomují a kteří oceňují krásu a potřebu lidství v procesu budování komunity se společným cílem a osudem.

K výstavě je připraven také doprovodný program v podobě workshopů kaligrafie s umělcem Svenem Krausem. Workshopy se budou konat v Multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Každý z workshopů je uzpůsoben skupině maximálně šesti osob po dobu jedné hodiny, a to 25. srpna vždy od 15. a od 17. hodin. Další workshop se uskuteční 8. září od 15. a od 17. hodin. Workshopy jsou zdarma, rezervace nutná na katerina.mertha@msk.cz.

Muzeum umění provincie Če-ťiang
červenec 2018


31. července 2018
frame-scrollup