Zpráva

Souhrnný přehled

Kulturní památky Moravskoslezského kraje

Ochrana kulturních památek a ochrana památkově hodnotných souborů či celků, jako nedílné součásti kulturního dědictví národa a svědectví jeho dějin, je základním principem památkové péče. Péče o kulturní památky zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace státní památkové péče v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu a vhodné společenské uplatnění kulturních památek.

V kontrastu se všeobecně zažitým názorem, že Moravskoslezský kraj je výhradně průmyslový region, se na jeho území nachází značné množství kulturních památek. Podrobnější seznámení s konkrétními objekty či lokalitami může vést k překvapeni nad rozmanitostí dochovaných artefaktů.

Souhrnný přehled kulturních památek a památkově chráněných území v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje
Okres NKP nemovité NKP movité MPR VPR MPZ VPZ OP Celkový počet rejstř. č. nemovitých* Celkový počet movitých
Bruntál 3 - - 1 2 5 6 441 1255
Frýdek-Místek 1 - - - 3 1 6 307 421
Karviná 1 - - - 2   4 128 214
Nový Jičín 2 1 3 - 4   2 529 501
Opava 4 - - 1 4   11 356 733
Ostrava - město 4 - - - 4   8 323 267
CELKEM 15 1 3 2 19 6 37 2084 3391

* zdroj: monumnet a MK ČR k 13. 6. 2016

  • NKP - národní kulturní památka
  • MPZ - městská památková zóna
  • MPR - městská památková rezervace
  • VPZ - vesnická památková zóna
  • VPR - vesnická památková rezervace
  • OP - ochranná pásma

Databáze nemovitých kulturních památek je zpřístupněná na stránkách Národního památkového ústavu

Archeologie

Památková péče řeší také problematiku archeologických výzkumů a nálezů. Za archeologický nález se považuje věc (případně soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovale se zpravidla pod zemí. V Moravskoslezském kraji patří k veřejnosti nejznámějším lokalitám vrch Landek v Ostravě, kde k nejcennějším nálezům z doby lovců mamutů řadíme krevelovou sošku ženského těla nazývanou Landecká či Petřkovická Venuše, nebo jeskyně Šipka ve Štramberku známá v souvislosti s nálezy kosterních pozůstatků člověka neandrtálského.

frame-scrollup