Zpráva

Soutěž GVUO propojila výtvarné umění s hudbou, zapojily se klasické i elektronické kompozice

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) vyhlásila v době pandemie soutěž o nejpůsobivější hudební skladbu inspirovanou výtvarným dílem. Východiskem soutěže se stala malba Postava Josefa Istlera z roku 1945, která je součástí galerijních sbírek. Oba vítězové, které vybrala odborná porota, získají celoroční vstupenku do galerie a exkluzivní publikaci české umělkyně Kateřiny Šedé.

„Je několik málo věcí, za které můžeme být koronaviru vděční. Asi nejkladněji hodnotím lidskou sounáležitost, kterou lidé projevili. Navzájem si pomáhali, zapojovali se do dobrovolnických aktivit, svým respektem k nastaveným opatřením přispívali k řešení celé situace. A také byli kreativní. Vymýšleli věci, kterými se bavili nebo kterými chtěli potěšit své okolí. Soutěž, se kterou v polovině dubna přišla Galerie výtvarného umění v Ostravě, a která propojila výtvarné umění s hudbou, je toho důkazem,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a dodal, že všechny hudební nahrávky, které byly do soutěže přihlášeny, si lidé mohou poslechnout v ostravském Domě umění od druhé poloviny července až do konce srpna. Poslech samozřejmě vizuálně doplní samotný obraz, který muzikanty inspiroval, tedy Postava Josefa Istlera.

Vítěze určila odborná porota na základě hodnocení anonymních audionahrávek ve složení hudební teoretik, kritik a pedagog Milan Bátor, dirigent a pedagog Jan Šrubař a hudební publicistka Gabriela Stašová.

„Sešly se zajímavé akustické i elektronické kompozice. Pozitivně hodnotím stylovou pestrost, která se v soutěžních skladbách rozpíná od současné vážné a experimentální hudby až po prostorovou kompozici s odstíny konkrétní a filmové hudby. Oceňujeme, že se sešly nahrávky stylově různorodé, které ukazují potenciál a schopnost hledat,“ řekl porotce Milan Bátor. 

Výherkyní soutěže v kategorii do třiceti let se stala Barbora Polyxena Nowak se svou čtyřminutovou klavírní skladbou. „Jedná se o punktualistickou skladbu, variabilní, pracující s kontrasty a překvapujícími vpády. Práce je hudebně zajímavá, inspirující k přemýšlení a působivá,“ zhodnotil vítěznou skladbu porotce Jan Šrubař.

Vítězem soutěže v kategorii nad třicet let se stal Vít Baisa se svou čtyřminutovou skladbou pro varhany nazvanou Hommage à Jiří Šust.

„Když jsem přemýšlel nad skladbou, vzpomněl jsem si na jedno zvláštní téma, které už dlouho nosím v hlavě. Je to vontský chorál z televizního seriálu Záhada hlavolamu z roku 1969. Melodie působí víceznačně, její autor Jiří Šust chtěl snad evokovat středověký chorál. Má tak podivné kouzlo, že nenavozuje jednoznačnou harmonickou interpretaci, stejně jako Istlerova surrealistická Postava je tajemná a víceznačná. To se projevuje v druhé části skladby, kdy se obrys melodie roztříští do rytmizované linky, která je již hudebně uchopitelnější, nicméně stále víceznačná: zaznívají zde dvě rozdílné interpretace: mollová a durová, smutná a veselá, děsivá a záhadná. Jako Postava,“ vysvětlil autor vítězné skladby Vít Baisa.

Profesionální i amatérští skladatelé mohli soupeřit ve dvou věkových kategoriích do třiceti let a nad třicet let. Celkem se do soutěže přihlásilo 5 hudebníků – 2 ženy a 3 muži. Podmínkou bylo vytvořit tří až pětiminutovou audionahrávku hudební skladby inspirovanou malbou Josefa Istlera pro jakékoliv hudební obsazení. Přihlášené hudební skladby jsou experimentálního i klasického charakteru, kromě houslí, klavíru a varhan byly předneseny i nahrávky v elektronickém provedení.


23. června 2020
frame-scrollup