Zpráva

Strategické dokumenty

  • Koncepce rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 - 2025 (Koncepce knihovnictví na léta 2021 - 2025)
  • Koncepce podpory kultury v Moravskoslezském kraji na období 2014 – 2020
  • Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010 až 2020 (aktualizace 2016)
  • Koncepce rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020
  • Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v Moravskoslezském kraji na léta 2016 - 2020
frame-scrollup