Zpráva

Těšínské divadlo Český Těšín

Těšínské divadlo Český Těšín je profesionální regionální uměleckou institucí se dvěma soubory činoherními, a to scénou českou a scénou polskou, a jedním souborem loutkovým, který hraje ve dvou jazykových mutacích – češtině a polštině. Standartní aktivity všech tří souborů na domovské scéně divadla v Českém Těšíně jsou doplněny častými zájezdy po celé České republice, ale také v Polsku a na Slovensku.

Historie

Vznik Těšínského divadla se datuje do roku 1945, kdy skupina nadšenců založila Těšínské oblastní divadlo pod kuratelou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Svoji činnost zahájilo nové divadlo inscenací hry Jaroslava Vrchlického „Noc na Karlštejně“. Zpočátku se představení hrála v restauraci Na střelnici, později získalo nově vzniklé divadlo sál hotelu Slávie (nyní Piast). S příchodem ředitele Antonína Brože vznikl samostatný operetní soubor a jeho představení se těšila velké přízni diváků. V roce 1946 se název změnil na Divadlo těšínského Slezska. Následně byl v roce 1948 zrušen operetní soubor. Významným milníkem v dějinách Těšínského divadla byl rok 1951, kdy byla ustavena polská scéna, která si okamžitě získala velkou oblibu u diváků. O deset let později (koncem sezóny 1960-61) se oba soubory přestěhovaly do nově vybudovaného divadla, kde sídlí dodnes. Současný název Těšínské divadlo Český Těšín užívá tato kulturní instituce ode dne 1. 1. 1991. V roce 2008 došlo k podstatné změně organizační struktury, když se součástí divadla stala loutková scéna BAJKA, která svoji produkci pro nejmenší obohatila o představení hraná v obou jazycích.

Významné divadelní počiny

Naprostým fenoménem divadla se staly dvě muzikálové pohádky hrané od počátku 90. let, SněhurkaFerda Mravenec, které se řadí s necelými šestisty premiérami k nejúspěšnějším hraným kusům a hrají se dodnes.

Soužití činoherních souborů – českého a polského - může být velmi dobrým příkladem mezinárodní spolupráce. Vrcholem činnosti obou souborů bylo v roce 2004 společné představení, na kterém divadelníci spolupracovali s Jarkem Nohavicou a které se pod názvem Těšínské niebo - Cieszyńskie nebe dočkalo 138 repríz u nás i v zahraničí.

Základní myšlenkou Těšínského divadla, už od dob jeho vzniku, je snaha stát se přirozeným kulturním centrem regionu. Přispívá k tomu i Festival divadel Moravy a Slezska, u jehož zrodu v roce 2001 byl a doposud je ředitel divadla Karol Suszka. Festival si postupně získal renomé nejenom mezi divadelníky, ale především mezi diváky celého regionu.

Prozatímním vrcholem uměleckého směřování divadla je rok 2014. Dne 29. března zaznělo na jevišti pražského Národního divadla jméno Těšínského divadla a především jméno Lucie Bergerové, která získala cenu THÁLIE 2013 v kategorii Muzikál, opereta nebo jiný hudebněhistorický žánr za roli hraběnky Báthoryové v muzikálu Báthoryčka.

Současnost

Divadlo má pouze jednu scénu s kapacitou 377 míst pro diváky a soubory jsou tak nuceny hrát v alternativních prostorech divadla popř. v jiných společenských zařízeních. V současnosti se připravuje tzv. „Malá scéna“, což znamená provedení stavebních úprav v prostoru bývalé kotelny na alternativní divadelní scénu, s využitím jak pro divadelní a jiné umění, tak pořádání společenských akcí. Stavebně technické řešení scény umožní její maximální variabilnost, pro hlediště se počítá s kapacitou cca 100 sedících diváků.

Česká i polská scéna připravuje pro své návštěvníky každý rok minimálně 6 premiér. Loutková scéna Bajka se většinou prezentuje 3 premiérami ročně. Mezi stěžejní cíle Těšínského divadla posledních let patřilo pokračovat v produkci loutkových představení i v českém jazyce, od roku 2014 připravuje divadlo dvojjazyčná všechna představení loutkové scény (např. Rumcajs/Rumcajz, Pojďme spolu do Betléma/Pójdźmy wszyscy do Stajenki nebo Dlouhý, Široký a Bystrozraký/Długi, Szeroki i Bystrooki).

Velkou část diváků divadla proto představují děti, a to každoročně minimálně dvě třetiny z celkového počtu návštěvníků. Oblíbenost divadla dokumentuje vzrůstající počet předplatitelů i velký počet odehraných představení.

V rámci Těšínského divadla jsou dále realizovány také výstavy se zaměřením na místní umělce v prostorách tzv. Velké galerie. V červnu se tradičně koná zábavné pohádkové dopoledne pro handicapované děti a dospělé, a během divadelních prázdnin probíhají pod záštitou a vedením ředitele divadla a uměleckého šéfa polské scény „Divadelní dílny a divadelní škola“.

Významné ocenění si v roce 2013 divadlo připsalo v rámci Ankety společenské odpovědnosti ČR a SR pro rok 2012, a to získáním 3. místa v kategorii Neziskové organizace.


Kontakt:

Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace
Ostravská 67
737 35 Český Těšín


telefon: 558 746 022
e-mail: info@tdivadlo.cz
frame-scrollup