Zpráva

Těšínské divadlo slaví 70 let

Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, v sobotu 7. listopadu 2015 oslavilo 70 let od svého vzniku.

Akce  k významnému jubileu se uskutečnila při příležitosti ukončení 15. ročníku Festivalu divadel Moravy a Slezska a vyhodnocení jeho výsledků.
Těšínské divadlo Český Těšín je zřízeno za účelem přispívat k hledání společenské a mravní identity člověka, k jeho citovému a myšlenkovému obohacení. Svoje poslání naplňuje prostřednictvím jednotlivých inscenací a v rámci obecného působení jako svébytné kulturní centrum. Jedná se o unikátní profesionální regionální uměleckou instituci se dvěma soubory činoherními, a to scénou českou a scénou polskou, a jedním souborem loutkovým – soubor Bajka, hrajícím ve dvou jazykových mutacích – češtině a polštině. Bajka produkuje divadelní představení a vytváří v tomto oboru umělecké činnosti kulturní nabídku pro dospělé i děti, zejména na Karvinsku a Frýdecko–Místecku. Velmi významná je činnost všech tří scén nejen na domovské scéně divadla v Českém Těšíně, ale atypická je vysoká zájezdová činnost po štacích v České republice, ale také v Polsku a Slovensku.

Na sobotní oslavě 70. výročí založení těšínského divadla za Moravskoslezský kraj poděkoval řediteli divadla Karolu Suszkovi a všem jeho zaměstnancům náměstek hejtmana Svatomír Recman za jejich příkladnou práci a společně s Kateřinou Chybidziurovou, předsedkyní výboru pro kulturu a památky Moravskoslezského kraje a členkou zastupitelstva kraje, předali řediteli divadla Pamětní list u příležitosti 70. výročí založení divadla za přínos ke kultuře a rozvoj divadelnictví v regionu Těšínského Slezska. Mezi gratulujícími byl mimo jiné generální konzul Polské republiky v Ostravě Janusz Bilski a prezident Herecké asociace Jiří Hromada. Všichni ocenili vysokou uměleckou kvalitu uváděných představení i výkony hereček a herců. Samozřejmě se také vzpomínalo a ředitelem divadla byli oceněni dlouholetí zaměstnanci divadla, kteří zde pracovali minimálně 35 let.
V průběhu večera byla uvedena českou scénou divadla hra Arthura Millera Čarodějky ze Salemu v režii Karola Suszky, která byla posledním hodnoceným představením v rámci 15. ročníku Festivalu divadel Moravy a Slezska. Toto představení nadchlo diváky a získalo v rámci následného vyhlášení výsledků festivalu čestné uznání poroty, což je dalším oceněním v řadě uznání, které se divadlu za svou existenci dostalo, a věříme, že není posledním.

„70 let v životě člověka je významný věk, mezník a přejeme mu, ať se dožije stovky. 70 let v činnosti instituce je rovněž úctyhodný věk, významný milník, ale přát jen do 100 let, dle mého soudu, je málo. Proto přeji Těšínskému divadlu dalších „úctyhodných“ let, aby i nadále bylo všem jeho divákům s ním tak dobře, jako je tomu nyní,“ popřál divadlu Svatomír Recman, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

frame-scrollup