Zpráva

Drobné vodohospodářské akce

Mapová aplikace

Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech základní informace o realizovaných projektech dotačního programu Drobné vodohospodářské akce od roku 2004, územně správní členění Moravskoslezského kraje, ostatní doplňkové členění pro území kraje a územně identifikační prvky (adresní místa, ulice).

frame-scrollup