Zpráva

Geologie

Mapová aplikace

Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech geologické jevy na území Moravskoslezského kraje a územně identifikační prvky (adresní místa, ulice, parcely).

Geologické jevy jsou pro zjednodušení zatříděny do jednotlivých témat, která datově obsahují jen příslušnou oblast:

Témata je možné si v aplikaci přepínat v panelu vrstev pomocí rozbalovacího seznamu.

Další informace, včetně mapových aplikací, jsou dostupné na webových stránkách České geologické služby.

Více zpráv

Geologie
frame-scrollup