Zpráva

GIS – geografický informační systém

Co je to GIS, základní pohledy na tento novodobý nástroj a další informace k této informační technologii můžete nalézt na spoustě internetových stránkách. Uvádíme tedy pár internetových zdrojů, kde je popsáno a definováno co znamená pojem GIS a co si pod tímto pojmem můžete představit:

GIS krajského úřadu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje je již od svého založení aktivním uživatelem GIS. Tento nástroj zefektivňuje práci a urychluje v mnohém rozhodovací procesy na této instituci. Jeho využití je prakticky neomezné, ať se jedná o tematiku územního plánování, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu a dalších oborů.

Architektura GIS na krajském úřadě je z hlediska programového vybavení budována na platformě Esri, stejně jako na ostatních krajských úřadech v České republice. Na krajském úřadě jsou do současného období (červenec 2019) využívány následující Esri produkty:

 • ArcGIS Desktop 10.6.1 – Basic, Standard, Advanced
 • ArcGIS Pro 2.3
 • extenze ArcGIS – Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst, Publisher, Data Interoperability
 • ArcGIS 10.4.1 for Server Standard Enterprise
 • ArcSDE 10.5.1

Mimo technologie Esri jsou v této instituci využívány také softwarové produkty:

 • Geocortex Essentials a Geocortex Analytics od společnosti Latitude Geographics
 • PostGIS, QGIS, Geoserver jako otevřený software
 • Produkty společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
 • Produkty společnosti T-MAPY spol. s r.o.
 • Urban Planner
 • ...
frame-scrollup