Zpráva

GIS – geografický informační systém

Co je to GIS, základní pohledy na tento novodobý nástroj a další informace k této informační technologii můžete nalézt na spoustě internetových stránkách. Uvádíme tedy pár internetových zdrojů, kde je popsáno a definováno, co znamená pojem GIS a co si pod tímto pojmem můžete představit:

GIS krajského úřadu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje je již od svého založení aktivním uživatelem GIS. Tento nástroj zefektivňuje práci a urychluje v mnohém rozhodovací procesy na této instituci. Jeho využití je prakticky neomezné, ať se jedná o tematiku územního plánování, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu a dalších oborů.

Architektura GIS na krajském úřadě je z hlediska programového vybavení budována na platformě Esri, stejně jako na ostatních krajských úřadech v České republice. Na krajském úřadě jsou v současném období (září 2020) využívány následující Esri produkty:

  • ArcGIS Desktop 10.7.1 – Basic, Standard, Advanced
  • ArcGIS Pro 2.6
  • extenze ArcGIS – Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst, Publisher, Data Interoperability
  • ArcGIS Enterprise Standard 10.7.1
  • ArcSDE 10.5.1

Mimo technologie Esri jsou v této instituci využívány také softwarové produkty:

  • Geocortex Essentials a Geocortex Analytics
  • Produkty společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
  • Produkty společnosti T-MAPY spol. s r.o.
  • ...
frame-scrollup