Zpráva

Historické mapy

Mapová aplikace

V aplikaci je možné zobrazit tzv. povinné císařské otisky map stabilního katastru. Jedná se o obdobu první podrobné katastrální mapy z období 1830 až 1836.

Císařské otisky představují ojedinělé mapové dílo, kopii originální katastrální mapy v měřítku 1 : 2880. Obsahují neuvěřitelné množství informací (viz legenda) o stavu území téměř před 200 lety. Území Moravskoslezského kraje bylo mapováno v rozmezí let 1830–1836. Mapa obsahuje původní čísla pozemkových a stavebních parcel. Neobsahuje však čísla popisná, ty lze nalézt pro jednotlivá katastrální území na tzv. indikačních skicách, které jsou přístupné na Moravě na internetových stránkách zemských archivů. Pro území Moravskoslezského kraje se jedná o Moravský zemský archiv v Brně, na jeho webových stránkách je možné dohledat a prohlížet indikační skici dle názvu katastrálního území. Zemský archiv v Opavě rovněž zpřístupnil možnost prohlížení indikačních skic na podstatné části Moravskoslezského kraje. Indikační skici pro jednotlivá katastrální území lze rovněž otevřít pomocí této mapové aplikace Historické mapy (Začít úlohu / Historické mapy ČÚZK).

Více informací o historických mapách naleznete na stránkách Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, začleněného do Zeměměřického úřadu. Základní informace o tzv.povinných císařský otiscích stabilního katastru na území Moravy a Slezska na stránkách Geoportálu ČÚZK.

frame-scrollup