Zpráva

Kultura a památková péče

Mapová aplikace

Aplikace obsahuje národní kulturní památky, chráněná území (městské a venkovské památkové zóny či rezervace), vybrané hrady a zámky, dřevěné kostely a kaple nebo přehled příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje, včetně fotografie/loga a stručného popisu daného místa.

frame-scrollup