Zpráva

Letecké snímky

Mapová aplikace

V aplikaci je možné si zobrazit časovou řadu leteckých snímků (tzv. ortofotomap) a vzájemně je kombinovat i s dalšími mapovými podklady (základní a historická mapa). Pomocí funkce pro zprůhledňování (posuvník u zobrazení vrstev) je možné porovnávat rozdíly ve vývoji krajiny. K dispozici jsou rovněž popisky, hranice územně správního členění a územně identifikační prvky. V seznamu vrstev je také volba zobrazení katastrální mapy, která je připojená přímo z katastru pomocí webové mapové služby (WMS).

Uživatelské rozhraní mapové aplikace obsahuje vyhledávací a identifikační funkce a nástroje umožňující zobrazit související výsledky a informace k požadovaným prvkům.

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup