Zpráva

Nemovitý majetek

Mapová aplikace

Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje (sídla, budovy), nemovitý majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, včetně svěřeného majetku do správy příspěvkových organizací kraje.

Uživatelské rozhraní mapové aplikace obsahuje různé vyhledávací a identifikační funkce a nástroje, umožňující zobrazit související výsledky a informace k požadovaným prvkům.

frame-scrollup