Zpráva

Ochrana přírody

Mapová aplikace

Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech chráněná území, chráněné přírodní prvky a jevy na území Moravskoslezského kraje a územně identifikační prvky (adresní místa, ulice, parcely).

frame-scrollup