Zpráva

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Mapová aplikace

Aplikace umožňuje na mapových podkladech zobrazit grafickou část stávajících a navrhovaných sítí vodovodů a kanalizací na území Moravskoslezského kraje.

frame-scrollup