Zpráva

Pohřebiště

Mapová aplikace

Na mapových podkladech můžete zobrazit pohřebiště na území Moravskoslezského kraje, správní členění území a územně identifikační prvky (ulice, parcely).

Získáte informace o tom, do kterého správního obvodu obce s rozšířenou působností, obce a katastrálního území pohřebiště spadá. Současně zjistíte informace o provozovateli (obec x církev), typu pohřebiště (veřejné x neveřejné) a zda má řád pohřebiště uveden do souladu se zákonem o pohřebnictví v aktuálním znění, či nikoliv. V případě, že je pohřebiště církevní, je uvedena církve, která je provozovatelem.

frame-scrollup