Zpráva

Prevence závažných havárií

Mapová aplikace

Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech objekty a zařízení spadající pod oblast prevence závažných havárií, zóny havarijního plánování na území Moravskoslezského kraje a územně identifikační prvky (adresní místa, ulice, parcely).

frame-scrollup