Zpráva

Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje

Mapová aplikace

Na mapových podkladech zobrazíte výkresy územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje – aktualizace 2017, správní členění území kraje a územně identifikační prvky (ulice, parcely).

frame-scrollup