Zpráva

Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností

Mapová aplikace

Aplikace umožňuje zobrazit výkresy územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností – aktualizace 2016, správní členění území kraje a územně identifikační prvky (ulice, parcely). S mapových podkladů je možné volit mezi základní mapou a časovou řadou leteckých snímků.

Uživatelské rozhraní mapové aplikace obsahuje vyhledávací a identifikační funkce a nástroje umožňující zobrazit související výsledky a informace k požadovaným prvkům.

frame-scrollup