Zpráva

Územní plány obcí

Mapová část aplikace
Přehledová část aplikace

přehledové části je možno zobrazit a stáhnout územní plány obcí Moravskoslezského kraje včetně jejich změn ve formátu PDF (textové části, výkresy, legendy). V aplikaci lze vyhledávat pomocí obce (kód, název) nebo obce s rozšířenou působností.

mapové aplikaci je možno zobrazit výkresy územních plánů obcí Moravskoslezského kraje, správní členění území kraje a územně identifikační prvky (ulice, parcely). S mapových podkladů je možné volit mezi základní mapou, leteckými snímky a historickou mapou představující císařské otisky stabilního katastru (obdoba první katastrální mapy z roku 1830–1836).

Ukázku ovládání a práce s aplikací naleznete v nápovědě (formát PDF).

frame-scrollup