Zpráva

Územní studie Územní systém ekologické stability

Mapová aplikace

Na mapových podkladech zobrazíte výkresy územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje – Plán regionálního ÚSES MSK, správní členění území kraje a územně identifikační prvky (ulice, parcely).

frame-scrollup