Zpráva

Válečné hroby

Mapová aplikace

Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech válečné hroby a pietní místa na území Moravskoslezského kraje, územně správní členění a územně identifikační prvky (adresní místa, ulice, parcely).

frame-scrollup