Zpráva

Záplavová území

Mapová aplikace

Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech záplavová území (aktivní zóna, Q5, Q20 a Q100) na území Moravskoslezského kraje a územně identifikační prvky (adresní místa, ulice).

Více zpráv

Povodňová ochrana
frame-scrollup