Zpráva

Zásady územního rozvoje

Mapová aplikace

V aplikaci je možné zobrazit výkresy územně plánovací dokumentace Moravskoslezského kraje, správní členění území kraje a územně identifikační prvky (ulice, parcely). S mapových podkladů je možné volit mezi základní mapou a leteckými snímky.

Uživatelské rozhraní mapové aplikace obsahuje vyhledávací a identifikační funkce a nástroje umožňující zobrazit související výsledky a informace k požadovaným prvkům.

frame-scrollup