Zpráva

Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií

Realizovaný projekt, jehož cílem bylo zajistit zpřístupnění rastrové podoby stávajících územních plánů obcí včetně jejich změn a územních plánů velkých územních celků (následně zásad územního rozvoje) široké veřejnosti, a tím zefektivnění a modernizace služeb státní správy a samosprávy prostřednictvím využití informačních technologií.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP.

Územní plány obcí / Planning documentation

Mapová část / Map section

Přehledová část / Overview section

Územně plánovací dokumentace kraje (ZÚR) / Planning documentation procuremented by regional authority

Mapová část / Map section

Co naleznete v aplikacích

Webová aplikace územních plánů obcí má dvě základní, navzájem provázané části – mapovou a přehledovou. Obě části umožňují snadné vyhledání obce a příslušné územně plánovací dokumentace (výkresy, legendy a textové části). Územní plán je k dispozici v podobě v jaké byl schválen. V mapové části se zobrazují výkresy územních plánů obcí nebo jejich poslední změna v úplném znění (právní stav), a lze na ně nahlížet komplexně, v návaznosti na územní plány okolních obcí, prostřednictvím bezešvé mapy. V přehledové části jsou k dispozici územní plány obcí včetně všech dostupných dílčích změn, a je možné, je stáhnout ve formátu PDF.

Webová aplikace územně plánovací dokumentace kraje, respektive zásad územního rozvoje (ZÚR), má pouze mapovou část, ve které jsou k dispozici všechny výkresy včetně legend.

V mapových aplikacích je dostupná funkce k vyhledávání parcel a adres. Uživatel se tak může snadněji zorientovat v mapě, když zná katastrální území a číslo hledané parcely nebo adresu domu.

Vaše dotazy a připomínky můžete psát na adresu administrátora projektu.

Více zpráv

Územní plány obcí
frame-scrollup