Zpráva

Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií

Realizovaný projekt, jehož cílem bylo zajistit zpřístupnění rastrové podoby stávajících územních plánů obcí včetně jejich změn a územních plánů velkých územních celků (následně zásad územního rozvoje) široké veřejnosti, a tím zefektivnění a modernizace služeb státní správy a samosprávy prostřednictvím využití informačních technologií.

Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP.

Územní plány obcí / Planning documentation

Mapová část / Map section

Přehledová část / Overview section

Územně plánovací dokumentace kraje (ZÚR) / Planning documentation procuremented by regional authority

Mapová část / Map section

Co naleznete v aplikacích

Webová aplikace územních plánů obcí má dvě základní, navzájem provázané části – mapovou a přehledovou. Obě části umožňují snadné vyhledání obce a příslušné územně plánovací dokumentace (výkresy, legendy a textové části). Územní plán je k dispozici v podobě v jaké byl schválen. V mapové části se zobrazují výkresy územních plánů obcí nebo jejich poslední změna v úplném znění (právní stav), a lze na ně nahlížet komplexně, v návaznosti na územní plány okolních obcí, prostřednictvím bezešvé mapy. V přehledové části jsou k dispozici územní plány obcí včetně všech dostupných dílčích změn, a je možné, je stáhnout ve formátu PDF.

Webová aplikace územně plánovací dokumentace kraje, respektive zásad územního rozvoje (ZÚR), má pouze mapovou část, ve které jsou k dispozici všechny výkresy včetně legend.

V mapových aplikacích je dostupná funkce k vyhledávání parcel a adres. Uživatel se tak může snadněji zorientovat v mapě, když zná katastrální území a číslo hledané parcely nebo adresu domu.

Pro prohlížení dokumentů ve formátu PDF je zapotřebí mít na počítači nainstalovaný prohlížeč PDF dokumentů např. Adobe Acrobat Reader. Pokud tento software zatím na svém počitači nainstalovaný nemáte, můžete si jej stáhnout, a poté nainstalovat:

Vaše dotazy a připomínky můžete psát na adresu administrátora projektu.

Více zpráv

Územní plány obcí
frame-scrollup