Zpráva

Moravskoslezský kraj přispěje předškolákům na ozdravné pobyty

Za čistějším ovzduším budou moci během topných sezon vyjet i předškoláci. Krajští radní opět vyhlásili dotační program, který umožní i nejmenším dětem strávit minimálně čtrnáct dnů v přírodě.

Už podruhé vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje dotační program cílený na předškolní děti s názvem Příspěvky na ozdravné pobyty pro nejmenší děti na období 2015-2017. Na jeho realizaci jsou vyčleněny 3 miliony korun. O dotace mohou žádat města a obce, případně svazky obcí, které ozdravné pobyty organizačně zajišťují. Podmínkou je, aby se pobyty, které mají přispět k prevenci onemocnění a regeneraci dýchacích cest předškolních dětí, uskutečnily během takzvané topné sezony, tedy v období s nejvyšší pravděpodobností vzniku a trvání smogových epizod.

„Pilotní dotační program byl krajskou radou vyhlášen v roce 2013, poslední ozdravné pobyty se uskutečnily letos v dubnu. S dvoumilionovou podporou kraje se zrealizovalo 11 ozdravných pobytů s 555 účastníky. Mám radost z toho, jaký měl tento dotační program ohlas a že se nám podařilo vykrýt mezeru ve stávajících dotačních programech obcí a Ministerstva životního prostředí,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Daniel Havlík.

Nový program je opět nastaven na dvě topné sezony. Zahájení příjmu žádostí je naplánováno na 3. srpna 2015, žádat o poskytnutí finančního příspěvku na ozdravný pobyt pak bude možné v průběhu následujícího roku do 3. srpna 2016. Poslední ozdravné pobyty se musí uskutečnit nejpozději v dubnu 2017.
„Věřím, že obce a města nebudou váhat s podáním žádostí, a umožní tak předškolním dětem ze svých správních obvodů vyjet minimálně na čtrnáct dnů za čistějším ovzduším právě v topné sezóně, kdy je kvalita ovzduší nejhorší,“ řekl náměstek hejtmana Daniel Havlík.

„Každý den bez smogu je pro dětský organismus maximálně přínosný. Pobyt na čistém vzduchu vede  ke zlepšení zdravotního stavu a předchází závažným onemocněním, která mohou v dospělosti vést až k chronickým projevům. Je to účinný způsob, jak předejít vzniku například astmatu, bronchitidy. Změna prostředí prospívá i při rekonvalescenci, protože znečištěné prostředí má vliv na odolnost organismu, který pak snadněji opět podléhá virovým či bakteriálním infekcím,“ potvrdila lékařka a vedoucí oddělení zdravotní správy moravskoslezského krajského úřadu Eva Misiačková.

Podrobnější informace o dotačním programu jsou dostupné na webových stránkách Moravskoslezského kraje: www.msk.cz.

frame-scrollup