Zpráva

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZŘÍDIL SLUŽBU KRAJSKÉHO KORONERA

V Moravskoslezském kraji bude od zítřka (1. 7. 2014) fungovat krajský koroner. Tuto službu ohledání těl zemřelých bude čtyřiadvacet hodin denně po sedm dnů v týdnu zajišťovat Městská nemocnice Ostrava – vítěz výběrového řízení.

„Hlavními důvody, proč se Moravskoslezský kraj rozhodl učinit v Česku ojedinělý krok a vypsal veřejnou zakázku na krajského koronera, byla zejména klesající ochota praktických lékařů vykonávat ohledání za stávajících podmínek v rámci lékařské pohotovostní služby. Dalším důvodem jsou stížnosti policie, popřípadě pozůstalých, kteří museli mnohdy několik hodin čekat na vystavení listu o prohlídce zemřelého,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek.

Prohlídky těl zemřelých jsou ze zákona o zdravotních službách povinni zajišťovat u svých registrovaných pacientů praktičtí lékaři, a to v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb. Tuto povinnost má i poskytovatel, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí, a poskytovatel zdravotnické záchranné služby v případě, kdy k úmrtí došlo při poskytování přednemocniční neodkladné péče.

„Pokud pacient zemře doma, bývá k němu povolán praktický lékař. Ale nesmí to narušit chod jeho ordinace, takže se skutečně stává, že lidé čekají i několik hodin, než k nim lékař dorazí, tělo ohledá a vystaví list o úmrtí zemřelého. Až poté může zemřelého převzít pohřební služba. V těchto krajních případech bude nyní možné ohledání zajistit krajským koronerem. Nemělo by tak k těmto pro pozůstalé těžkým a velmi nepříjemným situacím docházet,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Martinek. Upozornil na to, že kraj nemůže povinnost danou zákonem praktickým lékařům odejmout. „Nadále budou listy o prohlídce zemřelého svým registrovaným pacientům vystavovat a u kritických či sporných případů má kraj možnost ordinaci praktického lékaře zkontrolovat. Vítěz veřejné zakázky – Městská nemocnice Ostrava – bude ohledávat mimo jejich ordinační a návštěvní hodiny “ upřesnil náměstek hejtmana.

Do veřejné zakázky malého rozsahu, kterou Moravskoslezský kraj vyhlásil 7. května, se přihlásili dva uchazeči. Kritériem pro hodnocení byla nejnižší nabídková cena za jedno ohledání. Jeden z uchazečů byl vyloučen pro neoprávněné změny obchodních podmínek. Byl tedy vybrán vítěz - Městská nemocnice Ostrava-, která podmínky zadávací dokumentace splnila.

Službu krajského koronera bude toto zdravotnické zařízení podle smlouvy zajišťovat na celém území Moravskoslezského kraje do konce letošního roku. Bude financována dvěma miliony korun z krajského rozpočtu. (Pozn.: Předpokládané roční výdaje na tuto službu se pohybují okolo 4 milionů korun. Vycházeno ze statistik počtu ohledání na území kraje.)

„Nejpozději na podzim budeme vyhlašovat veřejnou zakázku na příští rok, popřípadě na delší období. Budeme vycházet ze zkušeností a průběhu nastavení smluvního vztahu s tímto novým krajským koronerem. Je proto možné, že dojde k doplnění či upřesnění obchodních podmínek. Alokovat z krajského rozpočtu finance na tuto službu a transparentně smluvně ji zabezpečit je po mnoha letech neustálých problémů krokem správným a ojedinělým,“ uvedla vedoucí odboru zdravotnictví moravskoslezského krajského úřadu Vratislava Krnáčová.

Telefonní číslo pro oznámení informace o úmrtí (resp. pro výzvu k prohlídce těla zemřelého) je 596 612 111, 596 618 861 a 596 618 853. Bude zveřejněno na webových stránkách Moravskoslezského kraje a bude také k dispozici na lince 112.

frame-scrollup