Zpráva

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

Informace zpracoval: 13. 3. 2012, Ing. Štěpán Hendrych, odbor investiční a majetkový Zveřejněno dne: 14. 3. 2012

Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí těchto informací:

Zaslání všech materiálů vč. příloh a nabídek soukromých společností vč. příloh na řešení výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, které Moravskoslezský kraj má k disopozici.

Žádost o podání informace zda MSK opouští projekt novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě dle výsledku architektonické soutěže z r. 2004, tzv. Černé kostky.

Poskytnuté informace:
K dnešnímu dni Moravskoslezský kraj obdržel jednu písemnou nabídku soukromé společnosti, jejíž grafickou část nabídky přikládáme jako přílohu této odpovědi (viz níže v příloze).

Pokud byla existence jiných nabídek prezentována hejtmanem kraje Ing. Jaroslavem Palasem, nebo tiskovou mluvčí Bc. Šárkou Vlčkovou, jednalo se pouze o nabídky prezentované ústní formou.

Dále sdělujeme, že Moravskoslezský kraj dosud „neopouští“ projekt novostavby MSVK v Ostravě dle výsledku architektonické soutěže z roku 2004, tzv. Černé kostky a i nadále považuje řešení neuspokojivé situace MSVK za jeden ze svých hlavních cílů.

frame-scrollup