Zpráva

Jakým způsobem se chovat?

Všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, kde nastala smogová situace by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Provozovatelé velkých průmyslových a energetických zdrojů musejí v těchto dnech provozovat podle schválených regulačních řádů. Občané by měli být více ohleduplní ke svému okolí a zejména v dnech zvýšeného znečištění využívat ekologická paliva (např. zemní plyn oproti tuhých palivům) ve svých domácích topeništích a při cestách přednostně využívat služeb městské hromadné dopravy.

frame-scrollup