Zpráva

Za jakých podmínek se vyhlašuje smogová situace

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM₁₀ nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší za podmínek uvedených v této příloze. V České republice máme dvoustupňové signály pro přípravu nebo zahájení regulačních opatření. Signál nižšího stupně (informativní prahová hodnota) upozorňuje provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, že může v nejbližší době nastat regulace zdrojů a je nutné se na tuto situaci připravit. Signál vyššího stupně (regulační prahová hodnota) informuje, že je nezbytné realizovat regulační opatření.

frame-scrollup