Zpráva

Během pasportizace se povedlo evidovat 18 nových ostravských brownfieldů

V pořadí třetí pasportizace brownfields, kterou ve spolupráci s VŠB Ostrava pořádá Agentura pro regionální rozvoj, byla tentokrát zaměřena na Ostravu, konkrétně na její východní část.

Tři skupiny studentů VŠB-TUO pod vedením odborných garantů navštívily celkově 44 předem vytipovaných lokalit, u kterých zjišťovaly jejich aktuální stav. Některé z lokalit již charakteristiku brownfields nesplňovaly, naopak další brownfieldy byly objeveny během práce v terénu. Celkově se tak povedlo evidovat 18 nových ostravských brownfieldů, s jejichž údaji bude následně Agentura pro regionální rozvoj dále pracovat. V těchto 18 nových brownfieldech, které se nachází na ploše více než 30 hektarů, bylo nalezeno celkově 45 chátrajících objektů se zastavěnou plochou přes 23 000 m². Všechny tyto brownfieldy jsou využívány v průměru ze 16 %.

Informace o dalších brownfieldech nacházejících se v Moravskoslezském kraji naleznete v této databázi.

Ostrava, 25. 1. 2016

frame-scrollup