Zpráva

Hledá se dvanáctý vítěz regionálního klání o titul EY Podnikatel roku 2016 Moravskoslezského kraje

Společnost EY pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka vyhlásila již dvanáctý ročník soutěže o titul EY Podnikatel roku Moravskoslezského kraje.

Loňským vítězem se stal Rudolf Gregořica, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti LANEX a.s., která je předním výrobcem technického textilu v České republice a ve střední Evropě. Moravskoslezský kraj je jedním znejúspěšnějších vsoutěži EY Podnikatel roku – vzešli odsud již tři národní vítězové, Jannis Samaras, Kofola (2011), Adam, Valdemar a Mariusz Walachové, WALMARK (2010), a Pavel Juříček, BRANO Group (2006).

Do soutěže EY Podnikatel roku se lze přihlásit nebo lze podnikatele nominovat, a to na webových stránkách soutěže. Přihlášky a nominace do aktuálního ročníku je možné podávat do 21. října 2016. Do soutěže EY Podnikatel roku může být přihlášen/nominován podnikatel – fyzická osoba, vlastník nebo spoluvlastník obchodní společnosti, který má rozhodující vliv na její řízení a který aktivně působí vjejím vedení. Daná společnost musí existovat nejméně dva roky a mít alespoň osm stálých zaměstnanců.

Soutěž je rozdělena do několika kategorií. Ocenění mohou soutěžící získat v kategoriích EY Podnikatel roku České republiky a Podnikatel roku kraje. Soutěž je rovněž příležitostí pro podnikatelské talenty, které soutěží vkategorii EY Začínající podnikatel roku. Do této kategorie může být nominován podnikatel, který k 31. 12. 2016 nedosáhl věku třiceti let nebo celková doba jeho podnikatelské činnosti nepřesahuje 5 let. Podmínka počtu zaměstnanců se na tuto kategorii nevztahuje.

Další kategorií je EY Technologický podnikatel roku, který je určen pro inovátory voblasti technologií. Letos již pojedenácté vyhlašuje EY také soutěž EY Společensky prospěšný podnikatel roku (dříve Sociálně prospěšný podnikatel roku). Přihlásit se mohou podnikatelé podnikající (k31. prosinci 2015) alespoň 2 roky, kteří vpraxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů. EY ve spolupráci smediální skupinou MAFRA vyhlašuje již sedmý ročník oblíbené čtenářské ankety MF DNES a iDNES.cz o „Nejlepší podnikatelský příběh“, která proběhne začátkem roku 2017. Novinkou letošního ročníku na celostátní úrovni je Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění, kterou poprvé udělí hlavní mediální partner soutěže, Česká televize. Do soutěže o Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, který podporuje finančně či materiálně projekty, jež jsou součástí českého kulturního dění např. hudební festivaly, filmové projekty, divadla, výstavní činnost atp. Podpora kulturního dění není předmětem podnikatelské činnosti podnikatele a podpora kultury není realizována za účelem dosažení zisku. Více info o hodnotících kritériích Ceny ČT – Podnikatelský přínos kultuře a umění naleznete zde.

Jméno držitele titulu EY Podnikatel roku 2016 Moravskoslezského kraje bude známo vúnoru 2017. Výsledky národního finále a jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2016 České republiky budou vyhlášeny 28. února 2017. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále v červnu 2017 v Monte Carlu.

Partnerem regionálního kola soutěže EY Podnikatel roku 2016 Moravskoslezského kraje je Agentura pro regionální rozvoj v Ostravě.

frame-scrollup