Zpráva

Informace a kontakty - podnikání v zemědělství

Informace k podnikání v zemědělství

Dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zemědělství") je zemědělským podnikatelem osoba, která provozuje zemědělskou výrobu, a je zapsána do evidence podle zvláštního právního předpisu, kterým je právě zákon o zemědělství. Ten v § 2f odst. 1 stanoví, že fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, vyjma fyzické osoby podle § 2e odst. 2 a osoby podle § 2e odst. 4, pokud poskytují dočasně nebo příležitostně služby, podle předpisu Evropských společenství, je povinna se zaevidovat.

Zákon do platné právní úpravy přináší definici zemědělského podnikatele (§ 2e odst. 1), definici zemědělské výroby (§ 2e odst. 3). V § 2f odst. 2 zákona o zemědělství je pak uvedeno, jaké jsou podmínky pro zaevidování zemědělského podnikatele příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností (dále jen "obecní úřad").

Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad, pokud žadatel dosáhl věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie, prokáže znalost českého jazyka (neplatí pro občana České republiky nebo pro občana členského státu Evropské unie).

Správní poplatky

Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence činí 1.000,- Kč, změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč a za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 100,- Kč.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad - informace k evidenci zemědělského podnikatele

Adresa:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Funkce Jméno a příjmení Telefon E-mail
vedoucí odboru Ing. Tomáš Gebauer 595 622 136 tomas.gebauer@msk.cz
vedoucí oddělení Mgr. René Pleva 595 622 241 rene.pleva@msk.cz
kontaktní osoba Ing. Hana Juchová 595 622 491 hana.juchova@msk.cz

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pověřené vedením evidence zemědělského podnikatele

Městský úřad Bílovec, živnostenský úřad
Městský úřad Bohumín, živnostenský úřad
Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, živnostenský úřad
Magistrát města Frýdek–Místek, živnostenský úřad
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, živnostenský úřad
Magistrát města Havířov, živnostenský úřad
Městský úřad Hlučín, živnostenský úřad
Městský úřad Jablunkov, živnostenský úřad
Magistrát města Karviná, živnostenský úřad
Městský úřad Kopřivnice, živnostenský úřad
Městský úřad Kravaře, živnostenský úřad
Městský úřad Krnov, živnostenský úřad
Městský úřad Nový Jičín, živnostenský úřad
Magistrát města Ostrava, odbor ochrany životního prostředí
Městský úřad Odry, živnostenský úřad
Magistrát města Opava, živnostenský úřad
Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad
Městský úřad Rýmařov, živnostenský úřad
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Vítkov, odbor obecní živnostenský úřad


29. 5. 2020
frame-scrollup